SƏNƏD DÖVRIYYƏSINDƏ 3 DOĞRU ADDIM
  • 19-07-2019

Müasir biznes proseslərini sənədləşdirmə işləri olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Gün ərzində orta ölçülü bir şirkətdə fasiləsiz olaraq sənəd axını burulğanı baş verir. Ofisə gələn sənədlər, sizin göndərəcəyiniz sənədlər, ofisdaxili idarəetmə sənədləri və s. Məhz bunlar da xərclənən resurs, itirilən vaxt və qazanılan gərginlik iş effektivliyinin müsbət saldosunu yetərincə aşağı salır.

Kuryerlə göndərilən sənədlərin nə vaxt və kimə çatacağı, gözlədiyiniz sənədlərin gəlib-gəlməməyi, hansı sənədin kimin adına olmağı, hansı məsul şəxs tərəfindən təsdiqlənməyi və s. kimi amillər bütünlüklə bir problem yaratmağa kifayət edir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, əksər korporativlər, iri holdinqlər və şirkətlər artıq kağız-sənəd idarəetməsini tamamilə avtomatlaşdıraraq proqram təminatı üzərindən həyata keçirirlər.

2003-cü ildən bəri Azərbaycan İT bazarında bizneslərin inkişafı istiqamətdə müxtəlif idarəetmə sahələrində yerli proqram təminatı tətbiq edən Prospect ERPsahibkarlara dəstək məqsədilə ən uğurlu həllərindən olan Elektron Sənəd Dövriyyəsisistemini təklif edir.

Sistem sənədləşmə sahəsində hər bir komponenti tam avtomatlaşdıraraq qüsursuz bir idarəetmə aləti rolunu oynayır. Sənədlərin müəssisəyə daxil olmasından başlayaraq, yönlənməsi, dərkənarların yazılması, icraçı və məsul şəxlərin təyin edilməsi, hansı şöbə və bölməyə aid olması, sənədin icra edilməsi üçün son müddətin təyin edilməsi, yeni sənədin hazırlanması, nömrələnməsi, göndərilməsi və şirkətin günlük, həftəlik, aylıq və illik hesabatlarının hazırlanmasına qədər hər bir mərhələni unikal proqram təminatı üzərindən edir.

Həllin Sənədlərin istiqaməti modulu isə qısa şəkildə desək sənəd dövriyyəsindəki 3 doğru addım funksiyasını yerinə yetirir.

  1. Daxil olan sənədlər vasitəsi ilə müəsissə və təşkilatlara daxil olan müxtəlif sənəd növlərinin sistemdə qeydiyyatının aparılması, onların aidiyyatı bölmələrə icraata göndərilməsi və sonrakı proseslərin izlənməsi həyata keçirilir.
  2. Xaric olan sənədlər sayəsində digər müəssisələrə və şəxslərə göndərilən və daxil olan məktublara cavabların avtomatlaşdırılmış formada tərtibatını həyata keçirir. Göndərilən hər bir sənəd qeydiyyatdan keçirilir, sistemə daxil edilir, o sənədi hazırlayan icraçıların sənədlə bağlı apardıqları fəaliyyətin əməliyyat tarixçələri formalaşdırılır.

  3. Daxili Sənədlərisə istənilən müəsissə və təşkilat daxilində istifadə olunan müxtəlif sənəd növlərinin dövriyyəsini avtomatlaşdırır. Sistemin tərkibində olan sənəd şablonları Mühasibatlıq, İnsan Resursları, Satış, Müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələr, Təchizat və İnzibati bölmələr daxil olmaqla müəsissənin bütün sahələrinin fəaliyyətini əhatə edir.

Sistem idarəetmədəki israfı aradan qaldırmaqla yanaşı, bir toxunuşla böyük işlər görmək qabiliyyətinə malikdir. Həmçinin sənəd təhlükəsizliyi məsələsinə də xüsusi diqqət ayrılmış Elektron Sənəd Dövriyyəsi həlli sayəsində heç bir sənəd itkisi və korporativ sirrin oğurlanmağı kimi hallar yaşanmır və icra prosesi tamamilə Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə uyğun olaraq reallaşır.

Sistem artıq AR Səhiyyə Nazirliyi ( Elektron S əhiyyə) , ANAMA , Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu ( tərkibinə daxil olan Veysəloğlu MMC, Ulduz şokalad fabrik, Araz Supermarketlər şəbəkəsi, OBA mağazalar şəbəkəsi, Entree kafelər), Hilton Otel, Rabitəbank, KATV1, İDEA, SGS, Centronmağazalar şəbəkəsikimi dövlət qurumları, iri holdinq və şirkətlərdə sənəd dövriyyəsinin səmərəli idarə olunması üçün istifadə edilir.