Kicik və orta bizneslərin idarə edilməsi üçün Cloud həllər

PROTASK

Layihələrin, cari məsələlərin və tapşırıqların icrası üçün nəzərdə tutulmuş effektiv nəzarət sistemi

  • Tapşırıqlar
  • Cari işlər
  • Həftəlik iş planı
  • Toplantılar
  • Layihələr
  • Hesabat